Üldkoosolek

lisatud: 27.05.2020

MTÜ Tartu Spordiselts Kalev liikmete üldkoosolek toimub 9. juunil 2020 kell 15.00

märksõnad:

MTÜ Tartu Spordiselts Kalev liikmete üldkoosolek toimub 9. juunil 2020

kell 15.00 Tartus, Turu tn. 8 spordihoones (II korrus – koosolekuruum).

14.45 – 15.00  koosolekust osavõtjate registreerimine

15.00  üldkoosoleku avamine, juhataja ja protokollija valimine

Üldkoosoleku kodukord:

Ettekanded 10 min, sõnavõtud 3 min.

Päevakord:

1. Tartu Spordiselts Kalev majandusaasta aruanne 2019

 1.1. Aruannete (tegevus-, majandus- ja revisjon) tutvustamine

 1.2. Tegevusaruande kinnitamine

 1.3. Majandusaasta aruande kinnitamine  

 1.4. Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine

2. Tartu Spordiselts Kalev 2020 a. tegevuskava ja eelarve  

 2.1. Tegevuste ja eelarve tutvustamine

 2.2. 2020 aasta eelarve kinnitamine
3. Magasini tn. 5 hoone ning Madsa Spordi- ja Puhkekeskuse haldamine
4. Sõnavõtud

Loe lisaks