Õppemaks

Õppemaks

Õppemaks tasutakse jooksva kuu eest MTÜ Tartu Spordiselts Kalev arveldusarvele vastavalt Teile esitatud arvele.

Arve tasumisel palun kopeerige maksekorralduse selgitusse arve maksejuhistes olev info. 

Õppemaksu tasumise kord

 1. Lapsevanem kohustub hoidma treenerit kursis lapse tervisliku seisundiga ja teavitama probleemidest, mis võivad takistada treeningutel osalemist.
 2. Õppemaksu makstakse regulaarse ja pideva treeningtegevuse eest kogu õppeperioodi vältel.
 3. Treeningutel rakendub kohatasu 15 eurot kuus. Kohatasu sisaldub treeningutasu hinnas ning kuulub tasumisele sõltumata puudumisest. Kohatasu tasutakse ka suvekuude eest
 4. Ajutine treeningutel mitteosalemine ei vabasta Õpilast õppemaksu tasumisest.
 5. Kui Õpilane ei ole osalenud tervislikel põhjustel treeningtegevuses ühes kuus vähemalt 20 järjestikkust kalendripäeva ja õpilase esindaja on sellest õigeaegselt treenerit või spordiseltsi teavitanud (e-mail: tartukalev@tartukalev.ee, tel. +372 744 2124), siis vabastatakse Õpilane selle kuu õppemaksust. Järjestikku üle 2-kuuline vabastus toimub arstitõendi alusel.
 6. Õppemaksu tasumise kohustuslik periood on september kuni juuni (kaasaarvatud). Suveperioodil (juuli, august) makstakse kohatasu või vastavalt treeningute toimumisele.
 7. Hinnad on õpilase kohta kuus ja kehtivad lastele, kes saavad sporditegevuse toetust Tartu linnalt ja märgivad toetuse saajaks MTÜ Tartu Spordiselts Kalev. Teistele on hinnad vastavalt alumisele ( KOV toetuseta) hinnakirjale. Rahvastikuregistri alusel Tartus mitte elavatel peredel soovitame taotleda sporditegevuse toetust kohalikult omavalitsuselt. Palun pöörduge abi saamiseks klubi või omavalitsuse poole.
 8. Majanduslikult vähekindlustatud peredel, kahe või enama lapse treenimisel või heade sportlike saavutustega lastele on võimalik taotleda õppemaksu vähendamist kuni 100%. Selleks palume Teil teha vastavasisuline kirjalik taotlus, mille vaatab läbi klubi juhatus koostöös treeneriga ning teeb seejärel otsuse. Enne taotluse esitamist ei tohi olla liikmemaksu võlgnevust.
 9. Tartu Spordiselts Kalev spordiklubi spordikooli õppekavad on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), mis annab õiguse saada treeningmaksudelt tagasi tulumaks. Riigipoolne tulumaksusoodustus läheb lapsevanemale, kes on registreerunud Sportlyzeris, märkinud oma nime ja isikukoodi ning tasunud arveid saadud viitenumbri alusel.
 10. Uutel liitujatel on esimene treening tutvumiseks TASUTA.
 11. Laagrites osalemise eest tasutakse eraldi, vastavalt laagri maksumusele.


Õppelepingu lõpetamine:
 1. Laps arvatakse spordikoolist välja lapsevanema kirjaliku avalduse alusel, mille leiad siit. Enne avalduse vormistamist palume Teil veenduda, et Teil puuduvad maksmata arved klubi ees. KLIKI ÕPPELEPINGU LÕPETAMISEKS SIIN
 2. Õppelepingu lõpetamiseks esitab Õpilase esindaja avalduse kahenädalase etteteatamise tähtajaga.

ÕPPEMAKSUD

SPORDIALA ÕPPEMAKS
1 KUU
KERGEJÕUSTIK 

 * Kergejõustikuosakonnas 1 kordne aastamaks 10 EUR
 * Kergejõustikuosakonnas 1 kordne aastamaks uutele liitujatele 15 EUR
* Kohatasu (treeningutel rakendub kohatasu 20 eurot kuus, mis sisaldub treeningutasu hinnas ja tuleb tasuda ka puudumiste korral. Kohatasu tasutakse ka suvekuude eest) 20 EUR
2-3 x nädalas KOV toetusega* treenivad noored (Algettevalmistus)
alates 40 EUR
2-3 x nädalas KOV toetuseta* treenivad noored (Algettevalmistus)
alates 50 EUR
 4 ja enam x nädalas treenivad noored KOV toetusega*
alates 50 EUR
4 ja enam x nädalas treenivad noored KOV toetuseta*
alates 60 EUR
Harrastussportlased (20+a) 65 EUR
 * Personaaltreening 1 X (Personaaltreeningud toimuvad eraldi kokkuleppel treeneriga) 25 EUR
VEHKLEMINE
 1-2 x nädalas KOV toetusega* treenivad noored (7-19a)40 EUR
 1-2 x nädalas KOV toetuseta* treenivad noored (7-19a)50 EUR
 3-5 x nädalas KOV toetusega* treenivad noored (7-19a)45 EUR
 3-5 x nädalas KOV toetuseta* treenivad noored (7-19a)55 EUR
 3-5 x nädalas * treenivad noored (7-19a) (Treeningtase)50 EUR 
VÕRKPALL
 3-5 x nädalas KOV toetusega* treenivad noored (7-19a) 35 EUR
 3-5 x nädalas KOV toetuseta* treenivad noored (7-19a) 45 EUR
KORVPALL
POISID algõpetus (mikro) KOV toetusega*33 EUR
POISID algõpetus (mikro) KOV toetuseta*43 EUR
POISID U13 - U14 ja nooremad (mini) KOV toetusega*45 EUR
POISID U13 - U14 ja nooremad (mini) KOV toetuseta*55 EUR
POISID U16 KOV toetusega*45 EUR
POISID U16 KOV toetuseta*55 EUR
 POISID U18 KOV toetusega*50 EUR
 POISID U18 KOV toetuseta*60 EUR
TÜDRUKUD (algajad)al 30 EUR
TÜDRUKUD (edasijõudnud)38 EUR


LAUATENNIS (noored)35 EUR
LAUATENNIS (noored) KOV toetuseta40 EUR
LAUATENNIS (täiskasvanud)40 EUR
 *LAUATENNIS (täiskasvanud) 1 X6 EUR
LAUATENNIS AASTAMAKS (täiskasvanud) (tasu sisaldab ka lauatenniseliidu liikmemaksu)30 EUR
ILUVÕIMLEMINE
 Algajad 2 x nädalas30 EUR
 Edasijõudnud 4 x nädalas50 EUR
 Võistlusrühm 6 x nädalas60 EUR
 Võistlusrühm 2007 ja vanemad 75 EUR
 Lasteaia võimlemine x 1 nädalas15 EUR
 Lasteaia võimlemine x 2 nädalas20 EUR
MAADLUS25 EUR
MALE
KOV toetusega* treenivad noored (7-19a)32 EUR
KOV toetuseta* treenivad noored (7-19a)42 EUR
Võistlussportlased, kes esindavad klubi võistlustel KOV toetusega* (7-19a)25 EUR
Võistlussportlased, kes esindavad klubi võistlustel KOV toetuseta* (7 -19a)35 EUR
MÕTTEMÄNGUD
KOV toetusega* treenivad noored (7-19a)15 EUR
KOV toetuseta* treenivad noored (7-19a)25 EUR
BRIDŽ

 KOV toetusega* treenivad noored (7-19a)  20 EUR
 KOV toetuseta* treenivad noored (7-19a)
 30 EUR