Kõlakoda

Madsa Spordi ja Puhkekeskuse kõlakoda.

  • Kõlakoda on avalikkusele suunatud rajatis
  • Ruumid kõlakoja hoones on abifunktsiooniga ning mõeldud inventari hoidmiseks ning esinejate garderoobideks
  • Kõlakoda annab võimaluse rohkearvuliste külapäevade ja harivate noortele suunatud ürituste korraldamiseks. 
  • Kõlakojas saab korraldada välikino vaatamist, seminare, esinemisi ja  festivale.